شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

جک بازار

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

روز مادر


روز مادر بر تمامی مادرام مبارک باد.

خنده44

طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد…
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...
طنز تصویری کاش یه خواستگار بیاد...

خنده43


سری جدید ترول های بامزه و خنده دار

خنده42


سری جدید ترول های بامزه و خنده دار

خنده41


گدا به یه بنده خدایی میگه : 100 تومن بده با اتوبوس برم خونه


طرف میگه : 100 تومنی ندار ، 5000 تومنیه!

گدا : خب ، دیگه مجبورم با آژانس برم خونه!!!